Modern Dental gruppen stärker sin ställning i Skandinavien

Företagsnytt

Elysee Dental AB’s moderbolag, Modern Dental Europe, har förvärvat CDI Dental i Malmö. Företaget har också stärkt sin ställning i övriga Skandinavien med förvärv av tandtekniska laboratorier i Danmark, Norge och Finland.

Det svenska bolaget Elysee Dental AB slås från den 1 mars 2017 samman med CDI Dental AB och lokaliseras till CDI’s lokaler i Malmö. Det sammanslagna bolaget kommer att heta CDI Dental och får sammantaget drygt 20 anställda.

I Danmark har Elysee Dental genom ett antal förvärv vuxit från 4 till 30 anställda sedan 2011 och har idag verksamheter i Köpenhamn, Horsens och Åhus. I Norge förvärvade Elysee Dental under 2016 företaget Dentrade A/S i Drammen och i Finland finns Elysee Dental Oy i Helsingfors.

– Tandteknikerbranschen i varje enskilt land måste genomgå en konsolidering för att få möjlighet att investera i den nya modernaste teknologin. Detta är en smärtsam men nödvändig process inför övergången till den digitala teknologin, säger Sisse Wellejus Hansen, VD för Elysee Dental i Skandinavien.

– Denna omvandling innebär samtidigt att laboratoriejobben är på väg tillbaka till Europa. Vårt moderbolag Modern Dental Group i Kina investerar nu i Europa för att flytta hit jobben och komma närmare kunden, berättar Sisse Wellejus Hansen

 

Källa: Elysee Dental, Modern Dental Group

Taggar
Företagsnytt