Munhälsa för gravida kvinnor

Munhälsa

Munhälsa är särskilt viktig för gravida kvinnor eftersom parodontala sjukdomar har kopplats ihop med olika graviditetskomplikationer.

– De hormonella förändringarna som sker vid graviditet kan utlösa gingivit som i sin tur kan leda till komplikationer såsom låg födelsevikt och för tidigt födda barn. Under graviditeten är det därför av stor vikt, både för den blivande modern och fostret, att en god munhälsa upprätthålls.

– Det informationsmaterial som tagits fram som ett resultat av detta projekt består av riktlinjer till tandvårds- och sjukvårdspersonal och broschyrer till allmänheten. Vår förhoppning är att dessa ska stödja vårdgivarna att tillhandahålla ändamålsenliga behandlingar till gravida patienter, samt att denna patientgrupp ska motiveras att optimera de dagliga munhygienrutinerna, säger William Minston, tandläkare och nordisk vetenskaplig chef på Oral-B/Procter & Gamble.

Webbportalen som lanserats av European Federation of Periodontology (EFP) och Oral-B innehåller en mängd råd baserade på de senaste vetenskapliga rönen och belyser de steg som måste vidtas för att säkerställa god oral hälsa hos gravida kvinnor. Portalen innehåller information på tre områden:

  • Betydelsen av kvinnors munhälsa under graviditeten
  • Kopplingar mellan periodontala sjukdomar och graviditet
  • Förebyggande och behandling av periodontal sjukdom under graviditeten

Källa/läs mer:

Taggar
Munhälsa