Något nytt på Swedental?

Riksstämma/Swedental

Jo massor, men inte bara produkter! Mjuka saker såsom personliga möten/relationer, utveckling, utbildning, karriär, friskvård, programvaror, olika tillverknings processer (protokoll) och informationsöverföring väger allt tyngre. Ren produktinformation och handel av bl.a. förbrukningsvaror har många gånger bytt forum och flyttat ut på nätet.

Många intryck!

Swedentalmässan och föreläsningarna på Riksstämman är både välarrangerade och informativa. Många lägger mycket tid och resurser under dessa tre dagar. Flera av utställarna förmedlar även sitt budskap genom att arrangera öppna föreläsningar i anslutning till mässan.

 

Bild: Stockholmsmässan

Många tjänster

Medan Tandläkarförbundet diskuterar ”Tandvårdens framtida personal- och kompetensförsörjning” på Riksstämman håller Swedental, dvs. mässdelen, på att bli mer av en rekryteringsmässa med flera stora montrar och mycket personal, t.ex. Folktandvården, Praktikertjänst och Smile.

Utbildning

Många utställare fokuserar också på kompetensutveckling och kurser t.ex. Tandläkarförbundet, Praktikertjänst och olika produkt- och systemleverantörer som Nobel Biocare, Straumann, DentsplySirona, Neoss, DAB, Unident, m.fl. som erbjuder kurser både i Sverige och utomlands.

Programvaror tar allt större plats

Mycket handlar om olika CAD/CAM-lösningar/processer/flöden. Kanske är valet av samarbetspartner och supportavtal viktigare än bara valet av produkt? Ett driftstopp kan kosta mycket idag. Många efterfrågar också ”öppna”/kompatibla lösningar (program).

En annan nyhet är prisjämförelsetjänster på nätet. E-handel i olika former kommer med all sannolikhet att öka i framtiden. Det är bara en tidsfråga innan Amazon.com intar Norden. De är redan etablerade inom bl.a. tandvård i USA och England och planerar att komma till Sverige inom kort.

Estetik

Mycket handlar om estetik i en eller annan form. Utöver många estetiska produkter erbjöds kurser i både tandvård och ren kosmetik. Vita tänder säljer som aldrig förr!

Friskvård och ergonomi tar också allt större plats. Många gånger handlar det om friskvård och att ta väl hand om sin personal.

Stor kommers

Mycket inom tandvården handlar också om pengar. På Swedental görs inte bara många avslut utan det träffas också många långa samarbetsavtal.

Hur man kan utveckla Riksstämman och Swedental?

För närvarande verkar det som om tandvården lever i en egen isolerad värld. Avsaknaden av tvärvetenskap och tandvårdens roll i samhället är påtaglig. I mediacentret (tidigare pressrummet) var det glest med både journalister, press/media och information. Så fick arrangemanget och viktiga frågor för tandvården nästan ingen uppmärksamhet i allmän media. På detta område kan Odontologiska Riksstämman och Swedental bli betydligt bättre!

Politikerna lyser också med sin frånvaro! Trots att det är valår nästa år och att tandvården är så beroende av politikerna finns inte dessa frågor på agendan. Det är nästan lite konstigt! Fick de ingen inbjudan?

Teknisk utveckling

Teknisk utveckling verkar professionen ha överlåtit till industrin. Detta kanske är tandläkarnas svagaste gren? Digitaliseringen med oral skanning går fortfarande trögt samtidigt som det idag är tillverkningen av protetiks svagaste länk. I övrigt har tandvården framför allt inom tandteknik kommit långt när det gäller CAD/CAM. Mycket tack vare årets Sverker- och Forsbergsspristagare innovatörerna Matts Andersson och Agneta Odén.

Ett stort mingelparty

Utöver allt mingel på mässan och kring föreläsningarna passar många på att umgås på olika ställen under trevliga former med både dans och musik. Det personliga mötet är inte att underskatta.

Antalet besökare minskar!

Försöket med att locka ut Stockholmarna till Älvsjö efter jobbet under onsdagen verkar inte ha gått hem. Totalt antal besökare på Swedental minskade under samtliga tre dagar till totalt 10 026 besök. Det är en minskning med 22% sedan förgående år! Under onsdagen gjordes drygt 2 100 besök och under torsdagen och fredagen gjordes nästan 4 000 besök/dag. Även deltagandet på Riksstämman minskade med en tredjedel jämfört med förra året till 1 848 deltagare. Detta trots ett starkt program med flera internationellt erkända föreläsare. Vad denna minskning kan beror på kommer säkert att analyseras noggrant av arrangörerna. Läs även Dental24s krönika Morsning och goodbye!

Tandtekniska laboratorier ställer inte ut
Tandteknikerna verkar gilla att besöka Swedental men de tandtekniska laboratorierna väljer att inte själva ställa ut och visa vilka tjänster de har att erbjuda. Kanske tar olika systemleverantörer, produktionscenter (fräscenter) och chairside-lösningar t.ex. 3-D printning över själva produktionen? Tandteknikerna håller på att få en helt ny konsultativ roll i det digitala flödet, något som många systemleverantörer beskrev med all tydlighet. Hur och var själva tillverkningen/produktionen sker spelar allt mindre roll. Logistik och exakt leveranstid betyder istället allt mer.

 

Nästa år går Odontologiska Riksstämman och Swedental på Svenska Mässan i Göteborg den 14-16 november 2018.

 

/Dental24