Nationella riktlinjer för tandvård

Nationella riktlinjer

Tandvården behöver satsa mer på att förebygga munsjukdomar, och stödja patienter med ohälsosamma matvanor. Patienter med hög risk för dålig munhälsa bör också undersökas oftare än patienter med låg risk. Det är några huvudbudskap i de nationella riktlinjerna för tandvård. De vänder sig framförallt till dig som beslutar om resurser i tandvården, men de kan även vägleda dig som möter patienter.

Källa: Socialstyrelsen