Nätverksträff för tandhygienister blev en fullträff

Äldreomsorg

Nyligen välkomnade Folktandvårdens Stockholm tandhygienister inom landets sjukhustandvård till en nationell nätverksträff på Folktandvården Stockholms sjukhem. Med ett multiprofessionellt perspektiv på den sjuka patienten hade föreläsare från tandvården, sjukvården och patientföreningar bjudits in för att utbyta erfarenheter.

Arne Olsson, tandhygienist på Folktandvården Stockholms sjukhem och initiativtagare till den nationella nätverksträffen för tandhygienister som arbetar med patienter på sjukhus, sjukhem och boenden.

Dagen började med att Arne Olsson, tandhygienist på Folktandvården Stockholms sjukhem hälsade deltagarna, 30 sjukhustandhygienister från hela Sverige, välkomna till Folktandvården Stockholm.

– Idag samlas vi, några av de mest erfarna och engagerade tandhygienisterna i Sverige. Vi tar hand om de sjukaste och är deras livboj, inledde Arne Olsson.

Arne beskrev att han önskar att alla tandhygienister ska höja ribban för sig själva och testa nya behandlingsmetoder, pröva nya hjälpmedel, ta emot auskultanter, studiebesök och elever.

– Vi ska hitta unika lösningar för varje patient, för alla är unika. Vi ska skapa en erfarenhetsbank och vi ska sätta upp kaxiga mål för oss sjukhustandhygienister, avslutade Arne Olsson inledningen på dagen.

Multiprofessionellt perspektiv på den sjuka patienten

Därefter tog deltagarna del av ett intressant och spännande program med företrädare för olika professioner och perspektiv. Bland annat berättade Turid Tidblom, klinikchef på Folktandvården Stockholms sjukhem, om den nya specialiteten orofacial medicin och beskrev tandhygienisternas centrala roll i det preventiva arbetet.

Från avdelningen för neurologisk rehabilitering på Stockholms sjukhem kom arbetsterapeut, logoped och sjuksköterska och berättade om sitt arbete. Bland annat om planerad dagrehabilitering och hur man tränar munnen och jobbar med muntorrhet med strokepatienter, som kan ha problem med att svälja, tugga och flytta runt mat i munnen.

Funktionsrätt Sverige berättade om bemötande och mänskliga rättigheter inom vården med särskilt fokus på människor med funktionsvariation. Palliativa avdelningen på Stockholms sjukhem beskrev arbetet med att hjälpa patienter med en obotlig sjukdom eller skada i livets slutskede.

Per Elgestad-Stjernfeldt, tandläkare på Folktandvården Stockholms sjukhem berättade om bettfunktion och tuggfunktion hos äldre. Kim Randrup från Strokeförening i Stockholms län berättade på ett varmt och dråpligt sätt om hur det kan vara att drabbas av stroke.

Bakom den lyckade nätverksträffen stod Arne Olsson med hjälp av Fridha Okoth Carlén och Izabella Tolf, samtliga tandhygienister på Folktandvården Stockholms sjukhem.

 

Källa: Folktandvården

Taggar
Äldreomsorg