NEJ och åter NEJ!

Tandläkarutbildning

INSÄNDARE: Detta blev återigen beskedet för andra gången på Stiftelsen Högskolan i Jönköpings (eller Jönköping University som de själva vill kalla sig) ansökan om att starta en ny grund- och forskarutbildning för tandläkare. Utredningsgruppen och tillika UKÄ föreslår regeringen att avslå ansökan, med tillägget att en komplettering inte skulle göra någon skillnad då bristerna är omfattande på alla punkter.

Mot denna bakgrund ter det sig märkligt att Regionrådet Rachel de Basso (s) står fast vid att ”Jönköping SKA ha en tandläkarutbildning, även vid avslag en andra gång” (SR). Hon som själv är disputerad borde respektera en oberoende bedömning (second opinion/peer-review) som anser att det saknas avgörande faktorer för en examinationsrätt. Kanske är det akademisk kompetens eller att stora delar av en akademisk utbildning förläggs på andra händer än vid lärosätet för ”att göra den mer jämlik”? Nej, det räcker nog inte med redan utstakad mark och ritningar på fina lokaler.

Det gagnar nog mer den odontologiska kompetensen att kraftsamla kring de befintliga fyra lärosätena. Kanske också att återinföra tandläkar-AT för att säkra den kliniska färdighetsträningen före examination. Idag faller detta på Folktandvården, då de flesta nyexaminerade tandläkare hamnar där. Det sker utan ett nationellt handledningsuppdrag med finansiering. Det bara blev så.

UKÄ – lös detta i efterbörden av ”Jonkoping”!

/Raimo Pälvärinne
leg. tandläkare
odont. lic. samhällsodontologi

 

Relaterat:

Vad tycker du? Anser du att man skall etablera en tandläkarutbildning i Jönköping?

Gå in på Dental24:s förstasida, rösta och se vad andra kollegor tycker.