Neoss i P-I Brånemarks fotspår

Företagsnytt

Ett tredje bolag – Neoss – är nu på väg att göra samma resa över världen som Nobel Biocare och AstraTech tidigare gjort. Grunden är Per-Ingvar Brånemarks banbrytande forskning kring osseointegration i kombination med den kunskap och forskning kring dentala implantat som finns i Sverige, och i synnerhet i Göteborg.

Neoss grundades år 2000 av Fredrik Engman och professor Neil Meridith.

Fredrik Engman hade tidigare arbetat med forskning och utveckling på Nobel Biocare och med ytutveckling på Volvo.

”Vår ursprungsidé var att utveckla och erbjuda säkra och lättanvända produkter och behandlingsprotokoll för klinikern och patienter”, berättar Fredrik Engman, VD för Neoss AB. ”Målet var att göra det komplicerade mindre komplicerat för att i slutändan minimera kliniska komplikationer och göra implantatbehandlingen mer lättillgänglig. Den idén lever vi fortfarande efter idag”.

 

 

Samma plattform för alla implantatstorlekar

Fredrik Engman, VD för Neoss

”Vi presenterade Neoss och tanken med ”Intelligent Simplicity” för Per-Ingvar Brånemark år 2002. Systemet är uppbyggt kring en protetisk plattform oavsett implantatstorlek eller variant med alla de fördelar som det ger. Genom att använda titan med små kristallstrukturer och optimera konstruktionen för just titan skapade vi en mycket stark implantpelare. Dessutom kombinerade vi implantatgeometrin med skärande egenskaper så att klinikern med ett enkelt borrprotokoll kan uppnå hög stabilitet i alla typer av ben. Med den klarsynthet och positiva energi som bara Per-Ingvar kunde uppbringa fick vi ett kvitto på att vi var på rätt väg”, säger Fredrik.

 

Basen i Göteborg

Nu 15 år senare har Neoss etablerats över snart hela världen. Basen är fortfarande den forskning och utveckling som hela tiden utgått från Neoss i Göteborg. Alla implantat och många av komponenterna produceras i Västra Götaland, där även Per-Ingvar gjorde några av sina första implantat.

 

Nära samarbete med Göteborgs Universitet

Med åren har samarbetet ökat med Göteborgs Universitet, t.ex. Odontologen men även Avdelningen för biomaterialvetenskap, där bl.a. professor Tomas Albrektsson och professor Peter Thomsen har fortsatt att driva forskning kring dentala implantat. Ett antal forskningsprojekt pågår idag, t.ex. med professor Christer Dahlin där Neoss tillsammans med Vinnova, VGR och Rise samverkar med Avdelningen för biomaterialvetenskap. Ett exempel på ett gott resultat från detta samarbete är forskningen och framtagningen av en helt ny typ av icke resorberbara PTFE-membran, NeoGen, för att förutsägbart bygga ben, även vertikalt.

 

Flytt till Medicinareberget

Det nära samarbetet med forskningsinstitutionerna och Odontologen gjorde att Neoss under våren 2017 valde att flytta in i helt nya lokaler i Biotech-huset på Medicinareberget. Huset inrymmer ett stort antal forskningsintensiva företag inom biotekniksektorn och också forskningsinstitutioner vid Göteborgs Universitet.

”Behandlingen med dentala implantat förändras minst lika fort som tidigare och närheten till kunskap är fundamental för Neoss. Dessutom är det fantastiskt för mig och våra anställda att arbeta i den miljö och anda som faktiskt skapades av Per-Ingvar, ” poängterar Fredrik.

Invigning

Den 1 september bjöds kunder in för att inviga Neoss nya lokaler i Biotech-huset nedanför Odontologen i Göteborg men också för att kunna dela med sig av sina kunskaper och ge återkoppling direkt till Neoss forsknings- och utvecklingsavdelning.

Idén höll!

”Det har varit en utmaning att ta Neoss dit det är idag, ett globalt framgångsrikt bolag med ett kliniskt mycket väldokumenterat implantatsystem anpassat till dagens digitala tekniker. Det är också ett privilegium att träffa kliniker och patienter i USA, Japan, Italien, Mölndal, Helsingborg och Luleå och inse att många har haft sina implantat i snart 15 år samt att närmare 1/2 miljon patienter behandlats med våra implantat. Det kanske häftigaste är att vi har otroligt få komplikationer. Implantaten går inte sönder, benresorbtion runt Neoss implantat räknas i tiondels millimeter efter 10 år och samma implantat och instrument som man använde för 15 år sedan är fortfarande kompatibla med det som säljs idag. Det som vi presenterade för Per-Ingvar för 15 år sedan är så vi gör än idag. Idén höll”, berättar Fredrik stolt.

Första Neoss patienten behandlades 2002, dvs för 15 år sedan, position 46-48, kirurgi docent Carl-Johan Ivanoff. I september 2017 sattes ytterligare två Neoss implantat med likadana instrument och samma distansanslutning som år 2002, protetiker Ulf Palmqvist, kirurg professor Christer Dahlin, position 25-26.

Vad händer i höst?

 ”För tillfället håller vi på att lansera Neoss iGO-skruvmejsel för vinklade skruvkanaler. På vårt internationella Neoss-möte i Sorrento, Italien, i slutet av oktober kommer en riktigt intressant lansering av en teknik där man tar ett digitalt avtryck utan att ta av läkhättan. I princip placeras implantatet samtidigt som den anatomiska läkhättan monteras, scanningen genomförs efter läkning av mjukvävnaden, eller tidigare om så önskas, och läkdistansen tas bort först när den färdiga distansen med kronan har leverats för montering. 3 ingrepp blir 2!!! Hur detta går till kan man se på Swedental där vi som vanligt ställer ut. ”

 

Ökad satsning på klinisk forskning i Sverige

”Vår starka position på stora marknader som Tyskland och Italien tillsammans med att vi nu har etablerat Neoss i Japan och Kina kommer att medföra en helt ny tillväxtnivå. Detta medför i sin tur att vi kan öka vår långsiktiga satsning på klinisk forskning och grundforskning som är basen i vår utveckling. Potentialen att bygga ett stort implantatbolag baserat på forskning och helt egenutvecklade produkter finns fortfarande och Sverige med sin stora kunskapsbas och stolthet bland användare och tillverkare utgör en väldigt bra grund”, avslutar Fredrik.

 

Berättat för Dental24/

Gunilla Ekholtz

Taggar
Företagsnytt