NIOM får ny ägare

Verksamhetsnytt

Nordic Institute of Dental Materials (NIOM) får nya ägare. Det är UniRand AS, ett aktiebolag under Universitetet i Oslo säljer sina aktier i NIOM AS till NORCE AS, som från den 1 januari 2019 blir ny majoritetsägare. Norska staten kommer fortsättningsvis att vara ägare till 49% av aktierna i NIOM.

NIOMs ledning välkomnar detta ägarbyte och ser det som en fördel, att de nu bli en del av en omfattande forskningsmiljö med internationell förgrening. NIOM fortsätter att driva sin verksamhet i Oslo.

NORCE är en fristående forskningsorganisation med 700 nationellt anställda forskare och 900 på global basis. Årsomsättningen är ca en miljard NOK.

Källa: NIOM AS