Nordentic rustar starkt för att möta tandvårdens nya och högre krav

Intervju

Att säga att den tekniska utvecklingen går snabbt är ”the understatement of the century”. De stora dentaltekniska framstegen har redan satt igång en strukturomvandling av branschen. En utveckling vi hellre leder än leds av, säger Nordentics VD Filip Truedsson.

Nordentics drivkraft är att vara en aktiv mentor och vägvisare i denna process för så väl tandtekniker som tandläkare, förklarar Truedsson. Tillsammans med 15 dentallabb bygger man inför framtiden och kan redan nu erbjuda tandvården en gedigen och kompetent service.

Respekt för företagskulturer

Att bygga morgondagens dentallabb kräver resurser och klokskap. Nordentic vill vara i framkant men ändå ta genomtänkta steg gällande val av ny teknik, nya material, nya kunskaper och nya samordningsåtgärder.

Tandläkarnas val av dentaltekniska laboratorier styrs av olika
faktorer. En av de viktigaste är personkemin mellan tandläkaren och labbet. Nordentic inser betydelsen av och respekterar de enskilda labbens olika företagskulturer.

– Låt mig därför understryka att Nordentic inte är ute efter att helt
likrikta våra labbs relationer och kommunikation med kunderna, tandläkarna.

Målsättningen är att varje enskild medarbetare stolt och ärligt kan säga:

”Jag arbetar i ett unikt företag som ger våra kunder ett stort hantverkskunnande i kombination med moderna material och de senaste teknikerna. Jag ingår i ett team som är en stadig hand att hålla i, när vi nu går in i framtiden och lyfter den tandtekniska branschen till nästa nivå. Jag inser att goda kundrelationer är A och O.”

” Nordentic intar en allt mera central position nu
när den dentaltekniska kartan ritas om i snabb takt.”

Byggstenar

Vad är det då Nordentic kan tillföra och vilken nytta har tandläkarna av åtgärderna? Filip Truedsson ställer själv frågan och besvarar den så här:

– Min egen ledstjärna är denna: Nordentic driver den tandtekniska
utvecklingen och ses som en garant för kvalitet. Det finns Nordentic och sedan finns det resten.

Truedsson ger flera exempel: en plattform för intern produktionsplanering såsom bettskenor och plastmodeller, förbättrad logistik som är ett komplement till Postnord, ledarutveckling och kontinuerlig vidareutbildning av medarbetare i takt med introduktion av tekniska innovationer samt förbättrad närvaro i sociala medier.

Filip Truedsson VD för Nordentic Nordentics VD Filip Truedsson

– Sist men inte minst en bred och aktuell fortbildningsinsats för såväl tandläkare som egna medarbetare. 200 utbildningstillfällen per år planeras.

Lyckad Kick-off

Den 29 mars arrangerade Nordentic en kulturskapande Kick-off. Inbjudan hörsammades av 300 medarbetare, ett par utvalda leverantörer samt föreläsare. Deltagarnas utvärdering bekräftade stämningen under dagen; en lyckad satsning! Den absoluta majoriteten svarade Ja på frågan om de kommer att delta i ett liknade arrangemang nästa år.

– Man brukar säga att kunskap är makt. Jag vill anpassa uttrycket till vår bransch och vår samtid: Nordentics övertygelse är att en gedigen och ständigt uppdaterad yrkeskunskap i en snabbt föränderlig tid är enda garantin för överlevnad. Att hålla såväl våra kunder inom tandvården som våra egna medarbetare uppdaterade är därför en hörnsten i Nordentics bygge för framtiden, avslutar Filip Truedsson.

Nordentic består idag av:

UNIQUE DENTAL, Ystad
TIC DP, Malmö
EXPODENT, Malmö
ÖRESTAD DENTALLAB, Malmö
ÅKESSONS DENTALTEKNIK, Malmö
DENTAL DESIGN, Helsingborg
TRIDENT DENTAL, Kalmar
BRIGHT DENTAL, Jönköping
TIC DP, Göteborg
TANDPROTETIK VÄST, Falköping
MARIESTADS DENTAL, Mariestad
JM & City DENTALLABB, Örebro
TIC DP, Stockholm
VÄNERSBORGS TANDTEKNIK, Vänersborg
CODENT, Århus

Taggar
Intervju