Nordiskt tandläkarnätverk till Sverige

UTBILDNING

Efter tio år i Danmark och Norge har det professionella nätverket DentaNet etablerats i Sverige. DentaNet arrangerar årligen ett stort antal kurser och evenemang för tandläkares efterutbildning. Idag består nätverket av 750 tandläkare på 340 kliniker i Danmark, Norge och Sverige.

Dental24 stämde träff med grundaren Peter Lembke Gerdes för att få veta mer om hur nätverket bildades och hur verksamheten utvecklats sedan starten 2005.

 

Peter Lembke Gerdes, grundare av DentaNet.
Han inledde sin karriär inom tandvården med sin examensuppsats på civilekonomutbildningen vid Köpenhamns universitet, ”När en konservativ bransch som tandläkarbranschen drabbas av utmaningar”.

 

Hej Peter! Hur kommer det sig att du började intressera dig för tandläkarnas efterutbildning och administrativa börda? Jag har hört att du själv inte är tandläkare utan civilekonom.

Jag brukar säga att jag varit med i tandläkarbranschen i 39 år! Min mor är tandläkare, min styvfar är tandläkare och mina två farbröder liksom min syster är tandläkare.

När jag som barn var med på kliniken var det oundvikligt att inte lägga märke till samspelet, dynamiken och glädjen över att ha nöjda patienter.

En stor kram och tårar i ögonen på både patient och tandläkare efter en behandling gjorde ett outplånligt intryck på mig. Ofta förändrades patientens självförtroende, tillfredsställelse och liv till det bättre efter en lyckad behandling.

Samtidigt stod det klart för mig att den administrativa bördan på kliniken var dränerande. Jag såg också att när arbetet körde fast rent kliniskt var den bästa lösningen en kurs som både hade hög professionell och social karaktär.

 

Hur har din egen yrkeskarriär sett ut?

Förutom många tandläkare hade vi också ett antal läkare i familjen. För mig blev det därför naturligt att börja studera medicin. Men efter ett år tog mitt intresse för siffror och strategier över och jag började läsa ekonomi vid Köpenhamns universitet.

Under ekonomistudierna intresserade jag mig särskilt för att omsätta teorier i praktik. Det var säkert ingen tillfällighet att min slutuppsats kom att handla om hur man som tandläkare och klinikägare kan verka i en bransch som står inför stora utmaningar – inte minst inom teknologi, material och efterutbildning.

Lösningen var att skapa ett professionellt nätverk som kunde reducera en del av den tråkiga administrationen, skapa stordriftsfördelar och bygga upp ett system för efterutbildning utifrån den bästa kunskapen i världen.

Idén verkade så bra att den omsattes i praktik direkt. Hösten 2005 etablerade jag tillsammans med min mor och hennes dåvarande man nätverket DentaNet. De första 20 klinikerna med 40 medlemmar blev kärnan i det nätverk som vi under ett par år använde för att teckna våra första leverantörsavtal och kursarrangemang.

 

Hur fortsatte uppbyggnaden av nätverket?

Samma vecka som jag lämnade in min uppsats skickade vi ut inbjudningar till i stort sett alla kliniker i Danmark. Det var helt fantastiskt att efter två sömnlösa dygn i samband med examen komma hem från universitetet och öppna brevlådan. Det strömmade bokstavligen in anmälningar, och på bara en vecka hade vi ökat till 60 kliniker med 129 tandläkare. Det var nästan surrealistiskt.

Under de närmaste åren träffade vi flera avtal och arrangerade några mindre kurser och workshops och nätverket växte till 100 kliniker med 220 tandläkare i början av 2009. Vid denna tidpunkt tog jag ett viktigt beslut och bestämde mig för att gå in i DentaNet på heltid. Vi behövde göra investeringar och säkerställa att hela projektet blev hållbart så att jag kunde tjäna ihop till en heltidslön. Det gick lyckligtvis bra – speciellt med tanke på att jag i slutet av 2009 blev pappa för första gången.

 

Vad är det särskilt som deltagarna uppskattar med DentaNet?

Vi tror att om man som tandläkare ska kunna erbjuda den optimala vården till sina patienter så måste man ständigt uppdatera sig på vad som händer inom odontologin. Vi vill hjälpa till med denna kunskapsinhämtning för att på så sätt förenkla livet för den aktiva tandläkaren. Vårt mål är att våra medlemmar ska spara tid, pengar och energi som kan användas till ännu bättre patientbehandling och kompetensutveckling.

Vi satsade tidigt på högklassiga kurser och föreläsningar inom minimalinvasiv och estetisk tandvård. Detta för att medlemmarna ska kunna erbjuda sina patienter den optimala estetiska behandlingen. Vårt årliga symposium är navet i kursverksamheten och tack vare våra många medlemmar har vi kunnat attrahera verkligt namnkunniga internationella föreläsare.

Under 2010 höll vi det första DentaNet Symposiet med 60 deltagare, där Inman Aligner-föreläsarna gjorde starkt intryck på deltagarna. För att spara tid och pengar åt våra medlemmar avtalade jag med engelsmännen att de skulle hålla sina certifieringskurser med oss i Köpenhamn. De första fyra kurserna 2010 blev fullbokade när ryktena spridit sig om den fantastiska nya metoden för tandreglering.

Till det 4:e symposiet 2013 lyckas vi för första gången få över en av världens mest namnkunniga föreläsare, Dr. Pascal Magne, och symposiet drog 180 deltagare. Erfarenheterna, atmosfären och euforin från deltagarna var berusande. I det större perspektivet var det – och är fortfarande – enormt givande att veta att varje deltagare, som i sin tur har 1000 till 2000 patienter, gick hem och i högre utsträckning än tidigare tänkte mer ”minimalinvasivt”  när de planerade sina behandlingar.

Under 2013 etablerade vi oss i Norge på begäran från flera norska tandläkare och startade vårt Sponsor- och Partnerprogram.

År 2014 var Lorenzo Vanini och Ian Buckle från Dawson Academy UK huvudnamnen på vårt Symposium. Vi börjar nu dessutom hjälpa till med att organisera Inman Aligner-kurser i Norge, Sverige och Danmark.

Till Symposiet 2015 kom föreläsarna Newton Fahl och Francesca Vailati och under hösten höll vi ett Dawson Academy Seminar One i Köpenhamn med 50 svenska deltagare. Vi firade samtidigt vårt 10-årsjubileum genom att starta DentaNet i Sverige och gläder oss över att nu vara ett äkta nordiskt nätverk.

 

DentaNet har firat 10 år och startat i Sverige. Vad händer framöver? 

Under 2016 får vi besök i av den framstående Dr Pascal Magne i Oslo och den fantastiska Dr. Vailati kommer till Stockholm för att föreläsa om sin ”trestegsteknik”. Hon kommer också att hålla hands-on delen av kursen i Norge och Danmark. Den kommer vi senare också att arrangera i Sverige. Vi satsar mer på hands-on kurser, bl.a. en hands-on med Dr. Jason Smithson från 2015 års DentaNet Symposium i Köpenhamn.

För övrigt kommer vi förstås att fokusera på den svenska delen av nätverket och upprätta samarbetsavtal och andra tjänster för våra medlemmar.

Vi har för avsikt att arbeta hårt för att stärka grunden för tandläkarnas kunskapsutveckling och kan nu göra det inom ramen för ett nordiskt nätverk. Min förhoppning är att så många medlemmar som möjligt kommer att vara med på resan och delta aktivt och öppet och bidra så att vi kan skörda en hel del nätverkssynergier. Och tillsammans hjälpas åt att göra patienterna ännu nöjdare.

Tack för pratstunden Peter och mycket lycka till med era fortsatta satsningar i Sverige och Norden!

 

/Gunilla Ekholtz
Skribent Dental24

 

Vad är DentaNet?
DentaNet är ett professionellt nätverk för nordiska tandläkare och samarbetspartners. DentaNet erbjuder sina medlemmar kurser inom minimalinvasiv och estetisk tandvård. Målet är att medlemmarna ska spara tid, pengar och energi som kan användas till ännu bättre patientbehandling och kompetensutveckling. Nätverket består av 750 tandläkare på 340 kliniker i Danmark, Norge och Sverige.

http://dentanet.dk

Taggar
UTBILDNING