Nu även på Tandläkarförbundets agenda: – Framtida tillgång och efterfrågan på tandläkare

Aktuellt

Tandläkarförbundet har nu börjat diskutera det framtida behovet av tandläkare. På Tandvårdsforum den 26 september ställdes frågan ”Räcker tandläkarna till – eller är de för många?”.  Frågan belystes ur olika perspektiv – från barntandvård till kosmetisk tandvård – men också hur tandläkarutbildningen i landet utvecklas för att matcha framtidens behov av tandvård.

Några trender som belystes var att hälsan står i fokus för allt fler människor, att vi blir äldre, att sjukdomar minskar generellt och att patienter ställer allt högre krav på vård.

I den avslutande paneldiskussionen med representanter för Utbildningsdepartementet, Landstingens beställarnätverk, tandläkarutbildningarna, Privattandläkarna och Sveriges Tandläkarförbund konstaterades att det inte finns något enkelt svar på frågan. Man var dock eniga om att balans blir allt viktigare, framförallt ur ett regionalt perspektiv.

Dokumentation från Tandvårdsforum den 26 september 2011 ››

Läs även tidigare inlägg på Dental24:

Framtida behov av tandläkare ››

Stor satsning på utbildning ››

 

 

 

Taggar
Aktuellt