Ny arbetsmarknads statistik från SCB: Arbetskraftsbarometern 2012

Aktuellt

Arbetskraftsbarometern är en årlig enkätundersökning gjord bland ett urval av arbetsgivare. Undersökningen syftar till att ge snabb information om arbetsmarknadsläget och utsikterna på arbetsmarknaden för olika utbildningsgrupper däribland tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker.

Arbetsgivarna tillfrågas om hur de bedömer tillgången på sökande med en viss utbildning samt hur antalet anställda kommer att förändras på ett respektive tre års sikt.

Rekryteringsläget dec 2012

Nyutexaminerade

God tillgång

Tandteknikerutbildning

 

Balans

Tandhygienistutbildning

Tandsköterskeutbildning

Tandläkarutbildning

 

Yrkeserfarna:

Balans

Tandteknikerutbildning

Brist

Tandsköterskeutbildning

Tandhygienistutbildning

Tandläkarutbildning

 

Läs rekryteringsläget specifikt för:

Arbetskraftbaorometern2012

Läs hela rapporten (dec 2012) inklusive lönestatistik, diagram, tabeller, jämförelser, etc.  ››

 

Källa: SCB, Arbetskraftsbarometern ´12.

Taggar
Aktuellt