Ny bok om vackert leende

Boknytt

Tandteknikerna Kate Brantvik och Przemek Seweryniak har gjort en ny bok för hela dentalteamet. Boken släpps i kombination med speciella bibliotek i 3Shapes mjukvaror och är till för att skapa nya leenden till dina patienter på ett mer förutsebart sätt.

Med hjälp av boken kan patienterna välja och diskutera sitt nya leende, som på en meny i en restaurang. Denna information kan sedan användas för att med digital design skapa en målbild för dig som tandläkare och din patient redan innan ni påbörjar behandlingen.

Med hjälp av boken Fabulous Smiles och biblioteken FAB libraries i 3Shapes mjukvaror kan tandläkare och/eller tandtekniker skapa en korrekt målbild tillsammans med patienten i fokus. Istället för att börja med preparation och avtryck, och hoppas att laboratoriet sänder tillbaka något snyggt så tar man fram en målbild tillsammans.

I boken kan patienten välja ett eller flera leenden som är tilltalande. I 3Shape Smiledesign kan man på någon minut skapa en datorsimulerad bild som fungerar som kommunikationsunderlag med patient och lab för att sedan slutligen använda FAB libraries i 3Shape Dental Designer och skapa precis samma leende till patienten efter dennes önskemål.

Då får du och patienten se hur det tänkta slutresultatet blir redan på förhand och först när patienten är nöjd prepareras tänderna

Przemek Seweryniak, kommenterar:

”Boken kan med fördel ligga i väntrummet och patienterna kan bläddra i den och se vackra leenden och fundera på hur de skulle vilja ändra sitt leende. Den kan ligga inne i behandlingsrummet för att kunna kommunicera ytstruktur, translucens och form med labbet men den kan även ligga inne på labbet för att systematiskt kunna måla monolitiska konstruktioner.”

”Vi har gjort vårt bästa för att täcka alla delar i den estetiska behandlingen för hela teamet. Arbetsflödet bidrar också till att lugna patienten före behandlingen av deras nya leende, när de genom en digital manipulation kan se sitt nya leende.” säger Kate Brantvik

Den nya boken har skapats av Kate Brantvik och Przemek Seweryniak med initialt fokus på att alla ska kunna göra vackrare leenden till sina patienter och bjuda på ytterligare sätt att förbättra kommunikationen i estetiska fall mellan patient, klinik och lab,

För mer information kontakta Kate Brantvik på kate.brantvik@gmail.com
.
Källa: Författarna Kate Brantvik och Przemek Seweryniak
Taggar
Boknytt