Ny chef för Affärsutveckling inom Praktikertjänst

Företagsnytt

Den 1 oktober inrättar Praktikertjänst ett nytt affärsområde: Affärsutveckling. Det kommer främst att ansvara för koncernens uppstart av nya verksamheter, kommande upphandlingar samt förvärv av intressanta företag inom såväl tandvård som hälso-och sjukvård.

Det nya affärsområdet är en viktig del i att ta tillvara Praktikertjänst starka position på tandvårds- samt hälso- och sjukvårdsmarknaden och öka takten i företagets utveckling. Gunnar Ahlberg, som själv är kirurg, arbetar redan idag på Praktikertjänst med en kombinerad tjänst. Vid sidan av sina uppdrags som vd för Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs och vd på Sollentuna Specialistklinik har Gunnar också ett uppdrag som affärsutvecklare inom Hälso- och sjukvård. Det nya jobbet innebär att Gunnar framgent kommer att helt fokusera på affärsutveckling Gunnar AhlbergGunnar Ahlberg

– Praktikertjänsts 55-åriga historia av patientnära entreprenörskap har lett till mycket nöjda patienter och medarbetare. Att få bidra till att bygga vidare på detta hållbara arbetssätt baserat på engagemang, innovation och med stöd av den nya strategin, känns oerhört stimulerande och roligt, säger Gunnar Ahlberg om sin nya roll.

– Praktikertjänst som bolag står inför många förändringar de kommande åren – vi måste bli ett företag och stärka varumärket både internt och externt. Jag är mycket glad över att Gunnar ska ansvara för vårt nya affärsområde, han är som klippt och skuren för den rollen, säger Johan Fredriksson.

Om Praktikertjänst

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik med 1 900 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister. Omsättningen är cirka 10 miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 9 269. Inom koncernen ingår även ett tjugotal dotterbolag som står för cirka 17 procent av omsättningen.

 

Källa: Praktikertjänst

Taggar
Företagsnytt