Ny dataskyddsförordning – Guide för tandvården

Dataskydd

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. De nya EU-reglerna gäller all behandling av personuppgifter och omfattar alla företag och organisationer. En guide som hjälper klinikägare inom tandvården att anpassa sig till den nya förordningen har utvecklats av företaget Prodentor.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-beslutad förordning som gäller all behandling av personuppgifter. Förordningen införs den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL) och syftar till att skydda personuppgifter för den enskilda individen.

Sammanfattningsvis handlar GDPR om följande:

  • Ett högre skydd och fler rättigheter för individen
  • Ökat ansvar och skyldighet för den som behandlar personuppgifter

GDPR för tandvården

Företaget Prodentor har utvecklat en guide för tandvården som kan användas av kliniken för att uppfylla de nya kraven. I första hand vänder sig guiden till den på kliniken som är ansvarig för processer och kvalitetsarbete.

Guiden ”GDPR Tandvård” tar bl.a. upp följande:

  • Skillnader mellan GDPR och Personuppgiftslagen, PuL
  • Vad GDPR innebär för vården i relation till PuL och Patientdatalagen, PDL
  • Konsekvens/riskbedömning
  • Vad kliniken måste göra för att möta kraven
  • Färdiga mallar och förslag för att underlätta klinikens arbete

Taggar
Dataskydd