Ny ersättningsmodell för barn- och ungdomstandvård behövs

Rapport

På uppdrag av Privattandläkarna har ekonomiforskaren Mattias Lundbäck tagit fram en rapport om hur morgondagens ersättningsmodell inom barn- och ungdomstandvården kan utformas för att svara mot större behov hos vissa grupper av barn och ungdomar.

Risk för ekonomiskt underskott i tandvård för barn och unga

Den del av tandvården som omfattas av regionernas/landstingens ansvar kommer till följd av politiska beslut att öka. En viktig förutsättning för att de privata vårdgivarna ska kunna erbjuda en bred service för alla grupper är då att landstingens ersättningssystem är väl anpassade till de ekonomiska villkoren för privata vårdgivare.

Så är inte fallet i dag. Till skillnad från vuxentandvården kompenseras inte privata vårdgivare som utför barn- och ungdomstandvård för variationer i kostnader som beror på sociala skillnader. Medan det i primärvården finns mekanismer för att jämna ut dessa kostnadsskillnader saknas sådana mekanismer i stor utsträckning inom tandvården.

Kombination av åtgärdsersättning och kapitation

Rapportförfattaren föreslår en modell där ersättningen delas upp i en fast del, som är lika för alla, och en rörlig åtgärdsbaserad ersättning av samma typ som i vuxentandvården.

 

Taggar
Rapport