Ny estetiskt bulkfill komposit! – kräver inte ett avslutande lager vanlig komposit

PRODUKTNYHET

Bulkfill komposit har sedan några år tillbaka blivit ett populärt val vid stora fyllningar då arbetstiden kan förkortas genom möjligheten att fylla kaviteten och härda 4mm på en gång.

Nackdelen med konventionell bulkfill har varit att det på grund av otillräckliga estetiska och fysiska egenskaper har krävt ett avslutande lager vanlig komposit. Dessutom har materialen ofta en hög krympningsstress vilket innebär risk för spaltbildning.

– Estelite Bulkfill Flow har så goda  estetiska egenskaper med hög kameleonteffekt som skapar inbländning mot omgivande tandsubstans att ett avslutande lager inte blir nödvändigt. Detta beror på Tokuyamas patenterade sfäriska fillers och en ny teknik där materialets translucence minskar vid härdning. Som övriga Estelite produkter är materialet lätt att polera och bibehåller glansen över lång tid. Estelite Bulk fill spar även tid p.g.a. den korta härdningstiden – endast 10 sekunder. Trots den korta härdningstiden visar materialet på mycket liten krympningstress jämfört med andra bulkfill material.

Läs mer >>

Källa: TS Dental

Taggar
PRODUKTNYHET