Ny Folkhälsomyndighet

Aktuellt

Den 1 januari 2014 bildas Folkhälsomyndigheten. Myndigheten kommer att ha ett övergripande ansvar för hälsofrågor på nationell nivå och bland annat överta arbetsuppgifterna från Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen.

 

Den nya myndigheten kommer att hantera såväl smittskyddsfrågorna som frågor kring icke smittsamma sjukdomar och levnadsvanor, t.ex. bruk av alkohol och tobak. Myndigheten får också ett ansvar för miljöhälsofrågor.

-Genom att skapa en samlad myndighet för folkhälsofrågor på nationell nivå stärker vi insatserna för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla medborgare, säger socialminister Göran Hägglund.

Folkhälsomyndigheten leds av generaldirektören Johan Carlson och är lokaliserad i Solna och Östersund. På myndigheten finns cirka 420 anställda.

-Jag ser det som ett stort framsteg att vi även i Sverige nu får en myndighet med ett samlat ansvar för hälsofrågorna på nationell nivå. Detta gör att vi på ett mer strukturerat sätt kan ge kunskapsstöd åt länsstyrelser, landsting och kommuner i dessa frågor men även vara ett stöd för frivilligorganisationer och andra aktörer, säger Johan Carlson, generaldirektör.

 

Källa: Pressmeddelande Socialdepartementet

Taggar
Aktuellt