Ny GRATIS nordisk e-tidskrift om dentala material

FORSKNING

Acta Biomaterialia Odontologica Scandinavica är en ny tidskrift online, ”Open Access”, med fri tillgång till alla artiklar. Tidskriften har sitt upphov i Acta Odontologica Scandinavica och publicerar vetenskapliga artiklar om både klinisk och basal forskning inom området dentala biomaterial.

Acta Odontologica Society består av representanter från de nordiska ländernas 14 odontologiska utbildningsorter/fakulteter samt fem ämnesföreningar. Denna sammanslutning ligger bakom tillkomsten av den nya tidskriften som är peer-reviewed, internationell och tillåter Open Access. Ett av de bakomliggande motiven var att underlätta för forskarna att snabbare få sina resultat publicerade online. Syftet var också att kunna publicera odontologisk biomaterialforskning av hög kvalitet med god spridning. Premiärnumret utkom i september 2015.

Området biomaterialforskning är i dag mycket omfattande och förväntas växa ytterligare, både vad gäller grundforskning och klinik. Forskare från Norden är, och har varit, mycket framgångsrika inom området, nationellt som internationellt. De svenska implantatföretagen och därtill relaterad biomaterialforskning är bara några av de synliga bevisen på denna lyckosamma tradition.

Behovet av kvalitativa vetenskapliga tidskrifter är således stort och Acta Biomaterialia Odontologica Scandinavica fyller därför ett behov för snabb publicering och spridning av nya vetenskapliga rön inom området.

I likhet med andra online-tidskrifter är publicering normalt inte kostnadsfri, men redaktörerna välkomnar vetenskapliga manuskript. Vid insändning före den 1 juli 2016 är publiceringen kostnadsfri.

Professor Arne Hensten, Oslo, är chefredaktör och Professor Jon E. Dahl, även han från Oslo, är redaktör för tidskriften.

 

http://www.tandfonline.com/toc/iabo20/current

 

 

/Stig Karlsson,
Professor emeritus, Oral protetik/Odontologisk materialvetenskap,
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

 

Taggar
FORSKNING