Ny hantering av patientklagomål inom vården

Aktuellt

Den som anser att hälso- och sjukvårdspersonal begått fel i sin yrkesutövning ska från och med den 1 januari 2011 anmäla det till Socialstyrelsen. Myndigheten prövar klagomål och anmälningar från patienter och/eller anhöriga och lämnar endast i vissa fall över ärendet till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Tidigare har den som anmält klagomål varit tvungen att ange vem som anmäls och vilka anmärkningar som riktas mot den anmälde yrkesutövaren. Med den nya patientsäkerhetslagen vidgas möjligheten att klaga till att även kunna gälla en händelse.

Disciplinpåföljderna erinran och varning försvinner och ersätts av möjlighet för Socialstyrelsen att rikta kritik mot anmäld personal eller vårdgivare. Prövotid för personal är en påföljd som utökas. Återkallelse av legitimation och indragen förskrivningsrätt är påföljder som kvarstår. HSAN kommer att finnas kvar för att pröva påföljderna, återkallelse av legitimation och indragen förskrivningsrätt, som Socialstyrelsen anmäler till HSAN.

Sveriges Tandläkarförbund vill även framöver ge dig som är medlem stöd om du blir anmäld, men kan i dagsläget inte säga exakt hur det stödet kommer att se ut. Det beror på att vi ännu inte vet hur Socialstyrelsen kommer att organisera handläggningen av patientklagomål. Sveriges Tandläkarförbund håller kontakt med Socialstyrelsen och bevakar frågan.

Du kan även fortsättningsvis ta kontakt med Sveriges Tandläkarförbund för att få råd och tips om du har blivit anmäld. Liksom tidigare, kan du också få hjälp av en erfaren kollega att formulera det odontologiska svaret. Kontaktperson är Pia Kollin, 08-666 15 45, pia.kollin@tandlakarforbundet.se.

Läs mer här >>

Mer information om Socialstyrelsens hantering av patientklagomål »

Taggar
Aktuellt