Ny klassificering av parodontala och peri-implantära sjukdomstillstånd

Parodontit

En klassificering av sjukdomstillstånd i vävnader runt tänder och tandimplantat är nödvändig för att underlätta kommunikationen mellan vårdgivare inom professionen och mellan tandvården, patienter och myndigheter.

I SKaPas årsrapport 2017 kan du läsa om ny klassificering av parodontala sjukdomstillstånd

– Gemensamma system för diagnoser och mätmodeller är viktigt både för patientsäkerheten och förståelsen för ett tillstånd. Det ger en möjligheten att jämföra och förstå skillnader och behov inom ett behandlingsområde.
Den nya klassificeringen av parodontit är ett sådant exempel som nu sprids och implementeras på många håll i världen. I Sverige kommer systemet introduceras på lärosäten och på många arbetsplatser vilket skapar förutsättningar för enhetlighet och goda underlag för beslut om behandlingar, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening.

I SKaPas årsrapport 2017 har Tord Berglundh, professor i parodontologi vid institutionen för odontologi, Sahlgrenska Akademin, redogjort för den nya klassificeringen. Tord Berglundh har deltagit i den internationella workshop som arbetat fram den nya klassificeringen.

Källa: Sveriges Tandhygienistförening

Taggar
Parodontit