Ny klinisk studie om rekonstruktiv kirurgisk behandling av peri-implantit

Klinisk studie

I internationell konkurrens har forskare vid institutionen för odontologi i Göteborg fått det första större kliniska forskaranslaget att delas ut av stiftelsen Osteology Foundation i Schweiz. Under ledning av Tord Berglundh ska forskare vid sex europeiska forskningscenter samarbeta för att utvärdera betydelsen av benersättningsmaterial när patienter opereras för skador i käkbenet som orsakats av periimplantit.

Parodontit är en bakterieorsakad inflammation i tandens stödjevävnad, och räknas till människans vanligaste sjukdomar. Motsvarande sjukdomstillstånd vid tandimplantat kallas för periimplantit.

Precis som vid tänder kan inflammation i vävnaden vid implantat leda till att käkbenet bryts ned och om inflammationen inte behandlas kan implantatet gå förlorat. Vid omfattande periimplantit görs kirurgisk behandling där den inflammerade vävnaden vid implantatet tas bort. Ibland används även någon form av benersättningsmaterial i samband med kirurgin för att återskapa förlorat benstöd.

– Behandlingen av periimplantit har utvecklats och fungerar idag bra, det har vi kunnat visa i flera studier. Vi har dessutom forskat om benersättningsmaterial i säkert 25 år, både experimentellt och kliniskt. Men det är inte klart i vilken grad materialet ger en förbättring för patienten i samband med den kirurgiska behandlingen. Vårt randomiserade, kontrollerade studieupplägg kommer att svara på det, säger Tord Berglundh.

Randomiserad och kontrollerad

I den kliniska studien ska 140 patienter med periimplantit randomiseras till att antingen behandlas med kirurgi där benersättningsmaterialet Bio-Oss Collagen används eller kirurgi där läkningsprocessen får ske naturligt, utan benersättningsmaterial. Den kliniska studien leds från Göteborg och kommer att pågå under fem år. Studien omfattar patienter från sex olika kliniska center i Sverige, Italien, Frankrike och Spanien.
– De flesta av de medverkande forskarna har fått sin akademiska skolning hos oss i Göteborg och har fortsatt sina nära samarbeten med institutionen efter sin forskarutbildning, berättar Tord Berglundh.

Forskningen om parodontit och periimplantit i Göteborg är starkt translationell och spänner från cellnivå, via djurförsök till kliniska studier. Tord Berglundhs grupp är just nu i slutskedet av analyserna från en experimentell studie som utförts på EBM där upplägget att använda olika benersättningsmaterial vid behandling av periimplantit undersökts. Resultat från analyser av histologiskt material och röntgen med konventionell och datortomografisk teknik kommer att underlätta arbetet med data från den kliniska studien som inleds inom några månader.

Stor internationell konkurrens

I den kliniska studien ska behandlingsutfallet utvärderas med kliniska metoder och röntgen.
– Vi samarbetar med våra kollegor inom radiologi för att kunna göra adekvata analyser av bilderna. Det är utomordentligt krävande att tolka röntgenbilder av bendefekter med benersättningsmaterial, säger Tord Berglundh.

Osteology Foundation är en organisation med säte i Schweiz med syfte att överbrygga vetenskap till klinisk tillämpning inom fältet benregeneration. Organisationen ger finansiering till ett fåtal utvalda forskningsprojekt varje år, och satsar nu för första gången på ett Large Clinical Grant där 2,7 miljoner kronor ges till ett utvalt projekt. Det var hög internationell konkurrens om finansieringen från Osteology Foundation – tjugo större forskargrupper runt om i världen sökte ursprungligen och sju av dessa valdes ut att få komma in med en genomarbetad ansökan.

TEXT OCH FOTO: ELIN LINDSTRÖM CLAESSEN

Källa: Akademiliv, Göteborgs Universitet