Ny kompetenshöjande utbildning i digital scanning och bettfysiologi

UTBILDNING FÖR TANDSKÖTERSKOR OCH TANDHYGIENISTER

Den digitala revolutionen påverkar tandvården. Arena Yrkeshögskola erbjuder nu en ny kompetenshöjande utbildning på distans i digital scanning och bettfysiologi för examinerade tandsköterskor och legitimerade tandhygienister.

Bettfysiologi

Tandhygienister och sköterskor utför självständigt allt fler arbetsuppgifter inom tandvården. För att kunna göra det med större trygghet och självständighet behövs träning. Bettfysiologi blir ibland åsidosatt på grund av kunskapsbrist. Utbildningen ger därför kunskap till att bättre kunna upptäcka, undersöka och behandla smärta och dysfunktion i käksystemet för assisterande personal i samråd med ansvarig tandläkare.

Kursen går bland annat igenom käksystemets uppbyggnad och funktion, vanliga bettfysiologiska symptom och hur man upptäcker, ser samt undersöker detta. Sedan är det tandläkarens uppgift att ställa diagnos och göra terapiplan, varefter du gör den planerade vården. Detta är ett effektivt och ekonomiskt sätt att arbeta på. Du får lära dig om bakgrunden till några vanliga bettfysiologiska behandlingar, hur du motiverar och instruerar patienten till beteendeförändring och hur du följer upp behandlingen.

Intraoral scanning

Utbildningen ger också en pedagogisk introduktion till intraoral scanning (IOS) där du får lära dig scannningsflöde och strategi, både i teori och praktik. Fokus ligger på scanning inom allmäntandvård, men vi behandlar även ortodonti, implantatplanering och klinikframställd protetik. Under ett utbildningstillfälle talar vi också om hur man kan identifiera karies i röntgenbilder med hjälp av AI-teknik.

Utbildning på distans under 9 veckor i höst

Studietakten är anpassad för dig som är yrkesverksam. Utbildningen genomförs kvällstid under 9 veckor med ett undervisningstillfälle på cirka två timmar per vecka. Eftersom upplägget är på distans så spelar det ingen roll var i Sverige du bor. Du kan enkelt följa med i undervisningen via Teams från hemmet. Möjlighet ges till kommentarer och frågor.

Utbildningen är gratis för antagna elever.

Källa: Arena Yrkeshögskola