Ny lag om hälso- och sjukvård till personer i Sverige utan tillstånd (SoU20)

Aktuellt

En ny lag gällande fr.o.m 1 juli reglerar landstingens skyldighet att erbjuda personer som vistas i Sverige utan tillstånd hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Beslutet innebär att landstingen ska vara skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande. Det innebär vård som inte kan anstå inklusive tandvård.

Landstingen får dessutom möjlighet att erbjuda vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, upp till samma nivå som för bosatta.

Landstingen ska erbjuda barn som vistas i landet utan tillstånd samma vård som bosatta och asylsökande barn. Det innebär subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2013

 

Cirkulär 13037: Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (pdf-dokument, nytt fönster)

 

Källa: SKL

Taggar
Aktuellt