Ny myndighet: Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Aktuellt

Den 1 juni 2013 tog den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning.

IVO;s hemsida ››

Taggar
Aktuellt