Ny Nordenchef på Nobel Biocare

Personnytt

Personnytt: Henrik Nedoh tillträder under mars månad som ny Nordenchef på Nobel Biocare.

Henrik Nedoh har arbetat på Nobel Biocare sedan 2007, varav de senaste tre åren som regionchef i Australien och Nya Zeeland. Tidigare har Henrik haft ledande positioner in om bolaget såsom marknadschef för Asien och global affärsområdeschef för implantatsystemen. Henrik var ansvarig för lanseringen av det unika tandimplantatet NobelActive®. Med ett förflutet inom Volvo Cars med flera olika globala och internationella roller har han en gedigen bakgrund inom sälj- och marknads-området.

I sin nya roll kommer Henrik att ansvara för försäljning och marknadsföring i de nordiska länderna.

HenrikNedoh

– Min ambition är att tillsammans med det nordiska teamet fortsätta att jobba i nära samarbete med våra kunder och erbjuda utvecklingsmöjligheter som leder till att patienterna får tillgång till bästa tänkbara terapi. Jag vill ge våra kunder och deras patienter mer än bara produkter som är framtagna för att förbättra deras livskvalitet genom att ständigt förbättra patientvården, utbildningsmöjligheterna för hela tandläkarteamet, skapa nätverk som grundar sig på ett utbyte av kunskap och idéer som främjar nya behandlingsmetoder. En annan högt prioriterad fråga är att arbeta ännu närmre de nordiska universiteten med forskning och utbildning fortsätter Henrik.

 

Källa: Nobel Biocare

Taggar
Personnytt