Ny organisation för specialist-tandvården i Malmö och Lund

Verksamhetsnytt

Folktandvården Skåne organiserar om specialisttandvården i Malmö och Lund. Syftet är att minska väntetiderna och öka tillgängligheten för skåningarna.

Från den 4 februari samlas Malmös och Lunds vuxenspecialiteter för parodontologi, oral protetik och endodonti vid Lund C, på Vävaregatan. Samtidigt koncentreras pedodontin, specialiserad barn- och ungdomstandvård, till specialistcentrum på Spårvägsgatan i Malmö.

– Med denna förändring tar vi ett samlat grepp för att öka tillgängligheten till specialisttandvården i Malmö/Lund området. Målet är att skåningarna ska få en fortsatt bra vård i god tid, säger vd Marika Qvist.

Den specialiserade tandvården för barn och ungdomar på Spårvägsgatan i Malmö kommer att dela lokaler med allmäntandvården som idag finns på Bangatan i Malmö.

– Vi ser en negativ utveckling i tandhälsan hos barn och unga vuxna i Skåne. Mot denna bakgrund behöver vi kraftsamla för att vända trenden. Med allmäntandvård och specialiserad tandvård för barn och unga vuxna under ett och samma tak skapar vi förutsättningar för att etablera ett barncentrum i Malmö, säger Marika.

Delar av den specialiserade barn- och ungdomstandvården kommer fortsatt att bedrivas på Skånes universitetssjukhus i Lund. De barn och ungdomar som har behov av tandvård inom sjukhuset kommer också att kunna erbjudas vård där.

För mer information kontakta Emelie Andersson Mills, kommunikatör, på mobil: 0768-87 05 81 eller mejl: emelie.anderssonmills@folktandvardenskane.se

Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag med över en miljon besök varje år. Vi är summan av ytterst professionella medarbetare som varje dag – tillsammans – jobbar för att alla skåningar ska vara stolta över sina tänder. Vi erbjuder komplett och modern tandvård, baserad på gedigen erfarenhet, kunskap och forskning.

Folktandvården Skåne är ett bolag, helägt av Region Skåne med cirka 1 400 anställda. Vi finns på 44 orter runtom i Skåne och består av 68 kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård.

Källa: Folktandvården Skåne