Podcast med ST-tandläkare Wissam Dirawi om ett dynamiskt skede i tandvården

Podcast

Tandläkare Wissam Dirawi, som går sin specialistutbildning i Oral Protetik och arbetar på Smile, ger i denna podcast sin syn på nya utmaningar, patientinflytande och ökad specialisering i tandvården.

Wissam Dirawi har arbetat som tandläkare sedan 2000 och genomgår nu sin specialistutbildning i Oral protetik med 1 ½ år kvar. Han arbetar som ST-tandläkare på Smile i Malmö och Helsingborg och är också lärare i Oral protetik på Högskolan i Malmö. Foto: Susanne Hulten

Wissam ser framväxten av nya aktörer på tandvårdsmarknaden som positivt. Det passar många av dagens nya tandläkare som har en önskan om att påverka och vara delaktiga.

Tandläkaren är inte längre samma auktoritet som tidigare. Patienten är påläst från nätet och deltar oftare i behandlingsdiskussionen.

Tandvården behöver se annorlunda på den åldrande befolkningen där många behöver mer tandvård upp i åldrarna.

Många nyanlända har problem med dålig tandhälsa och kommer att generera ett enormt behov av tandvård. Enligt Wissam behöver vi rusta oss.

Taggar
Podcast