Ny professor stärker forskning om biomaterial

Personnytt

Docent och övertandläkare Christer Dahlin, anställd vid Käkkirurgiska kliniken samt NU-Sjukvårdens FoU-enhet har utnämnts till adjungerad professor i oral kirurgi, särskilt styrd vävnadsregeneration vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

 

Christer Dahlin är en av pionjärerna bakom principen för styrd vävnadsregeneration och anses ledande inom detta forskningsfält. Tekniken är idag etablerad som behandlingsmetod över hela världen. Det har get miljoner patienter möjligheten att få ett förlorat käkben återskapat, framför allt i samband med tandimplantatbehandling.

Christer_Dahlin_250

 

Christer Dahlin leder en egen forskningsgrupp (BIOMEMBRANE) inom ramen för den tvärvetenskapliga biomaterialsatsningen BIOMATCELL, som är långtidsfinansierat via VINNOVA. Gruppen arbetar med att forska kring och utveckla nästa generation biomaterial för styrd vävnadsläkning. Han har även ett omfattande internationellt samarbete kring dessa frågeställningar.

-Inom biomaterialforskning är det viktigt med ett utvecklat nära samarbete mellan grundforskning och klinisk tillämpad forskning. Min nya roll stärker samarbetet i Göteborg, vilket kommer patienterna till gagn. Det är roligt och mycket stimulerande att både NU-sjukvården och Sahlgrenska akademin kan se värdet av denna typ av kombinerad forskning, säger Christer Dahlin.

Källa: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Foto: NU-Sjukvården

Taggar
Personnytt