Ny rapport från Socialstyrelsen visar på brist på tandläkare och tandhygienister

Nationellt planeringsstöd

Socialstyrelsen har kartlagt 22 legitimationsyrken och läkarspecialiteter genom att skicka bland annat arbetsmarknadsenkäter till regionerna, vissa privata vårdgivare och fack- och yrkesorganisationer och i år även till landets kommuner.

Rapporten vänder sig till regeringen, huvudmän inom hälso- och sjukvården och tandvården, företrädare för professioner och patienter och till andra aktörer som berörs av frågor om planeringen av hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens kompetensförsörjning.

– Syftet med rapporten är att skapa en helhetsbild av tillgång och efterfrågan inom hälso- och sjukvården. Det är viktigt att vi har en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning för att säkerställa en jämlik och patientsäker vård, säger Åsa Olsson, utredare på Socialstyrelsen.

Yrken som merparten av regionerna hade för få av var bl.a. tandläkare och tandhygienister.

De främsta orsakerna till personalbristen uppgavs vara för få utbildade, hög konkurrens från andra arbetsgivare och pensionsavgångar.

– Många samverkande faktorer påverkar tillgång och efterfrågan på personal. Det handlar om allt från att öka intresset för utbildningar och motivera studenter att slutföra dem till dimensionering av doktorand- och utbildningsplatser. Konkurrenskraftiga anställningsvillkor, utrymme för karriärutveckling, specialisering och forskning är andra faktorer som bidrar till att legitimerad personal stannar och vill utvecklas inom sina professioner, säger Åsa Olsson.

Källa: Socialstyrelsen