Ny reglering föreslås för skönhetsbranschen

Aktuellt

Marknaden för den så kallade skönhetsbranschen är delvis oreglerad, vilket gör att det finns allvarliga brister i förutsättningarna för konsumenten att genomgå en säker behandling. Skönhetsutredningen föreslår en ny lag om kroppsbehandlingar med syfte att stärka konsumentens skydd genom högre krav på näringsidkaren.

Kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet, t.ex. injektioner, kirurgiska behandlingar, laserbehandlingar och tatueringar, är en konsumenttjänst. Dessa behandlingar faller alltså inte inom hälso- och sjukvårdens regelverk, inte ens om det är legitimerade yrkesutövare som utför behandlingarna. Detta eftersom syftet är att förändra utseendet och inte att medicinskt förebygga, utreda eller behandla ett tillstånd.

Utredningen föreslår att:

–          en ny lag om kroppsbehandlingar införs

–          tillståndsplikt införs för de verksamheter som erbjuder kroppsbehandling,

–          ett nationellt register upprättas över verksamheterna,

–          injektioner endast får utföras av legitimerade läkare, tandläkare, sjuksköterskor och tandhygienister

–          kommunen och Inspektionen för vård och omsorg blir tillsynsmyndigheter

– Med en ny lagstiftning får samhället ökad kontroll över skönhetsbranschen och det blir lättare för konsumenten att hävda sina rättigheter vid en eventuell tvist, säger den särskilda utredaren Eva Nilsson Bågenholm.

Utredningen föreslår också en nationell webbaserad informationstjänst med oberoende information. Tillgång till oberoende information stärker den enskildes skydd. Det ligger även i samhällets intresse att konsumenter av kroppsbehandlingar är välinformerade, eftersom eventuella komplikationer kan komma att belasta den offentliga hälso- och sjukvården.

Ta del av hela utredningen ”Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd”

 

Källa: Regeringen.se

Taggar
Aktuellt