Ny specialitet ska stärka kvaliteten i framtidens specialisttandvård

Socialstyrelsen

Införandet av en ny specialitet ska leda till en god och patientsäker tandvård för äldre, multisjuka och patienter med funktionsnedsättning.

Framtidens specialisttandvård väntas ta emot och behandla allt fler patienter med komplexa vårdbehov. Det kommer att förutsätta att det finns specialisttandläkare med tvärvetenskaplig kompetens, som förstår hur de olika tillstånden och behandlingen av dem samverkar. Nu säkerställs tillgången till dessa tandläkare när en nionde specialitet, orofacial medicin, införs i föreskriften om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring som går ut på remiss i dag.

– Specialiteten kräver duktiga tandläkare som har tillräckliga kunskaper om hur tandhälsan kan påverkas vid psykisk ohälsa, cancer, blodsjukdomar, nutritionsrubbningar, funktionsnedsättningar och en rad andra tillstånd. Genom att skapa en egen specialitet kan vi slå fast vad specialisttjänstgöringen ska innehålla, vilket skapar en långsiktigt förstärkt patientsäkerhet, säger Helene Klackenberg Ingrao, jurist och projektledare på Socialstyrelsen.

 

Källa: Socialstyrelsen