Ny tandvårdschef för Folktandvården i Kalmar län

Personnytt

Liselott Heiding har utsetts till ny tandvårdschef och chef för Folktandvården i Kalmar län.

Liselott Heiding har utsetts till ny tandvårdschef och chef för Folktandvården i Kalmar län.Liselott Heiding är i dag chef för Folktandvårdens klinik vid Smålandsgatan i Kalmar. En befattning hon haft sedan 2001. Periodvis har hon dessutom gått in som klinikchef både i Lindsdal och Mönsterås vid vakanser.

Ända sedan hon tog sig sin tandläkarexamen 1988 har hon varit verksam inom Folktandvården i länet. Innan hon flyttade till kliniken i Kalmar var hon under en följd av år ensamtandläkare och chef för kliniken i Alsterbro.

– Det är glädjande att kunna rekrytera en ny tandvårdschef med gedigen och mångårig ledarskapserfarenhet. Liselott Heiding har varit delaktig i Folktandvårdens positiva utveckling och det ger mycket goda förutsättningar att fortsätta på den inslagna vägen. Det gäller inte minst fortsatt stark samverkan mellan allmän- och specialisttandvård och att vidareutveckla Folktandvårdens roll som hälsoaktör där man bedriver hälsofrämjande arbete genom bland annat satsningarna på frisktandvård och tobaksprevention, säger landstingsdirektör Krister Björkegren.

Liselott Heiding tillträder sin nya befattning den 1 augusti i samband med att nuvarande tandvårdschef Anders Nylander går i pension.

Källa: Landstinget i Kalmar län

Taggar
Personnytt