Ny tandvårdsdirektör i Region Örebro län

Verksamhetsnytt

Ola Fernberg har sedan september 2018 varit tillförordnad tandvårdsdirektör. Han har arbetat inom Folktandvården, i dåvarande landstinget och nuvarande Region Örebro län sedan 1978 och bland annat varit tandläkare samt klinikchef i både Askersund och Örebro. Sedan 2004 har han varit biträdande tandvårdsdirektör och chef för verksamhetsutveckling sedan 2012.

Demografin en utmaning
– Det är med glädje som jag tar mig an uppdraget att leda Folktandvården i Region Örebro län, säger Ola Fernberg. Vår största utmaning inför framtiden är demografin med fler äldre och färre i arbetsför ålder. Frågor om ledarskap, kompetensförsörjning och arbetsmiljö kommer att vara i mitt fokus.

Känner till förutsättningar och utmaningar väl
– Med Ola Fernberg som chef för Folktandvården får vi en chef som känner verksamhetens förutsättningar och utmaningar väl, säger Rickard Simonsson, regiondirektör. Med sin erfarenhet kommer han att fortsätta utveckla Folktandvårdens stora samhällsuppdrag inom såväl barn- och vuxentandvård som inom utbildning och forskning.

Foto: Pavel Koubek

Källa: Region Örebro län