Ny teknik förbättrar vidhäftningen av keramisk tandersättning

Aktuellt

Vetenskap: En ny patenterad teknik, som utvecklats vid Malmö högskola, ökar möjligheten att fästa keramiskt material för att ersätta förlorad tandsubstans. Med hjälp av glaspartiklar har forskarna fått fram en ytstruktur som gör att den keramiska tandersättningen fäster bra på tänder med hjälp av cement.

 Forskarna har försökt lösa det problem som kan uppstå med att få materialet att fästa i helkeramiska tandersättningar, vilket beror på att ytan på den keramiska tandersättningen är slät, homogen och kemiskt inaktiv.

–      Det är positivt för patienten eftersom det är svårt för plack att få fäste på en slät yta. Men nackdelen är att det är svårt att fästa tandersättningen utan att behöva slipa på befintliga tänder, säger Evaggelia Papia, doktorand och tandtekniker på avdelningen för materialvetenskap och teknologi.

Med en ny teknik som presenteras i avhandlingen, kan ytan på en keramisk tandersättning baserad på Y-TZP*, modifieras genom att inkorporera glaspartiklar på ytan som sedan avlägsnas.

–      Då får vi fram en ytstruktur som gör att tandersättningen fäster bättre samtidigt som vi kan bevara mer tandsubstans eftersom man inte behöver slipa tänderna lika mycket som tidigare, säger Evaggelia Papia.

Metoden är patenterad och förhoppningen är att den i framtiden ska finnas tillgänglig för klinisk verksamhet.

 

Källa: Pressmeddelande från Malmö Högskola

 

 

Taggar
Aktuellt