Ny utredning: Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg

SKATTEREGLER

En särskild utredare ska undersöka förutsättningarna för förändrad lagstiftning i fråga om mervärdesskatt vid inhyrd vårdpersonal och inhyrd personal för social omsorg.

Huvudmotivet är att neutralisera konsekvenserna av en förändrad skatteplikt, för att på så sätt uppnå flexibilitet för bemanningen inom hälso- och sjukvården, tandvården och den sociala omsorgen. Utredaren ska bl.a.

  • undersöka de EU-rättsliga förutsättningarna att ändra
    mervärdesskattelagen så att uthyrning av personal för sjukvård och
    tandvård (fortsättningsvis vårdpersonal) och uthyrning av personal för social omsorg undantas från mervärdesskatt,
  • om en ändring av mervärdesskattelagen inte bedöms möjlig, undersöka förutsättningarna för att på annat sätt neutralisera konsekvenserna av en förändrad skatteplikt vid uthyrning av personal till hälso- och sjukvård, tandvård och social omsorg, och
  • om det finns förutsättningar för det, lämna nödvändiga
    författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021.

Källa: Regeringskansliet

Taggar
SKATTEREGLER