Ny VD för Svensk Privattandvård AB

Personnytt

Ann-Christin Tauberman, idag generaldirektör på Socialdepartementet, har tackat ja till tjänsten som VD på Svensk Privattandvård AB.

– Det känns oerhört glädjande att vi nu förstärker Privattandläkarna ytterligare med en rekrytering av en så erfaren och meriterad person som Ann-Christin Tauberman, säger Privattandläkarnas generalsekreterare Eva Andersson.

Ann-Christin Taubermans främsta uppgift som vd blir att leda utvecklingen av servicen till medlemmarna på den föränderliga tandvårdsmarknaden.

– Det går bra för tandvården. Samtidigt står branschen inför stora utmaningar och det kommer att ställas allt högre krav på tandvårdsföretagen t ex när det gäller patientsäkerhet, öppenhet och kvalitet. För Privattandläkarna är det nu viktigt att stötta våra medlemmar i den utvecklingen.

Ann-Christin är, med sin breda och långa erfarenhet både från regeringskansli och myndighet och sina redan befintliga kontakter med branschen, rätt person att driva detta arbete för Privattandläkarna, säger Eva Andersson.

Ann-Christin Tauberman har en lång karriär bakom sig i regeringskansliet. Hon har bland annat varit talskrivare åt den tidigare statsministern Ingvar Carlsson (s), departementsråd på socialdepartementet och enhetschef för samma departements socialförsäkringsenhet.

2002 utsågs Ann-Christin Tauberman till ordförande i organisationskommittén som skulle förbereda bildandet av Läkemedelsförmånsnämnden, nuvarande Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. När myndigheten bildades 2002, utsågs hon till generaldirektör.

Sedan 2009 arbetar hon som generaldirektör i regeringskansliet och har bland annat varit ansvarig utredare för Behörighetsutredningen.

– Jag är glad för att jag fått den här tjänsten och den utmaning den innebär. Det händer mycket på tandvårdsområdet just nu och det ska bli stimulerande att få vara med och bidra till att privattandläkarnas medlemmar får bra service och till att utvecklingen de närmaste åren blir positiv, både för branschen och för patienterna, säger Ann-Christin Tauberman.

– Ann-Christin kommer att bli en viktig del i vårt fortsatta arbete att utveckla Privattandläkarna mot en branschorganisation och det ska bli oerhört stimulerande att arbeta tillsammans med henne, säger Eva Andersson.

Ann-Christin Tauberman tillträder tjänsten som vd den 17 januari. Hon efterträder Jan-Åke Zetterström som börjar som vd på Ersta Sjukhus.

Källa: Privattandläkarna

Taggar
Personnytt