Nya alternativ när tandvårdsbranschen omvandlas

branschutveckling

Den svenska tandvårdsbranschen omvandlas nu i en allt högre takt. Nya klinikkedjor dyker upp och konkurrerar med etablerade aktörer om de framgångsrikaste klinikerna och den bästa personalen. För tandläkare och annan tandvårdspersonal finns en mångfald av alternativ att välja på.

Den svenska tandvårdsmarknaden är fortfarande uppdelad i ungefär lika delar mellan offentlig och privat tandvård. För 20 år sedan fanns det i huvudsak tre slags leverantörer av tandvård: Folktandvården, Praktikertjänst och ett stort antal fristående yrkesutövare. Idag drivs branschens utveckling av en mängd nya aktörer.

Konkurrens om personalen

Under senare år har ett stort antal klinikkedjor gjort entré på marknaden och konkurrerar med de traditionella aktörerna. Men tanke på den personalbrist som idag råder är risken stor att också Folktandvården och Praktikertjänst förlorar personal när nya attraktiva klinikalternativ dyker upp.

Ett omfattande generationsskifte inom tandläkarkåren och patienternas nya krav och förväntningar på service och tillgänglighet påverkar också omvandlingen av branschen.

Privattandvården växer

Den privata tandvårdsbranschen som helhet växer. Kedjorna ökar medan Praktikertjänst, som fortfarande är den dominerade privata aktören, backar. De fristående tandläkarna svarar ännu för mer än hälften av den privata tandvården.

Bland riskkapitalister och andra finansiärer finns en stark tro på att det går att få god lönsamhet genom en omstrukturering av tandvårdsbranschen. De stora kedjorna som Smile (Colosseum), Distriktstandvården, Oral Care, Happident (tidigare Orasolv), GHP Specialisttandläkarna, City Dental och Aqua Dental fortsätter att växa i snabb takt genom förvärv av privatkliniker och mindre bolag. Trots satsningarna har lönsamheten länge varit svag för flera av kedjeföretagen men en vändning börjar synas.

Ökade krav på tillgänglighet och service

De flesta företag håller också på att ställa om verksamheten efter patienternas ökade krav på tillgänglighet och service. Många kedjor, och även Folktandvården, satsar på kliniker i citylägen med längre öppettider och online-kommunikation.

Längst har uppstickaren MyDentist gått. De utgår från ett butikskoncept och etablerar sina kliniker i markplan för att vara tillgängliga där kunderna rör sig. De har även öppet på kvällar och helger. Omfattande marknadsföring och en tydlig prissättning skiljer också MyDentist från branschen i övrigt. Målet för MyDentist är att bli den största kedjan i Norden.

Entreprenören vill vara sin egen

För många tandläkare är det en självklarhet att själv äga sitt företag för att kunna styra och utveckla verksamheten. Sanna entreprenörer trivs inte med att vara anställda, vare sig i Praktikertjänst, kedjeföretag eller inom Folktandvården.

Vårdgruppen DDG har tagit fasta på entreprenörernas behov och samlar tandläkare, tandhygienister och annan tandvårdspersonal som är egna företagare men vill slippa ifrån tyngande administration och annat kringarbete. För dem erbjuder DDG liknande förmåner och stöd som Praktikertjänst men medlemmarna har kvar sina egna bolag och kan sluta när de vill. Inom DDG får medlemmarna också hjälp med att öka lönsamheten, stärka trivseln bland personalen och utveckla kvaliteten i vården.

Det är också vanligt bland fristående tandläkare att nischa sig med lite större kliniker, arbeta i team och med specialisttandvård. På så sätt kan de dela på resurserna både för personal, lokaler och kostsam utrustning samtidigt som de kan erbjuda sina patienter ökade öppettider.

Branschens framtid oklar

Ingen vet idag hur framtidens tandvård kommer att se ut men det är tydligt att de flesta idéerna kommer från nya, privata och ibland internationellt verksamma aktörer. Där finns initiativkraften och pengarna.

Tandvården styrs dock till stor del av politiska beslut. Nya patientgrupper med stora vårdbehov och en åldrande befolkning ställer helt nya krav på tandvården. En annan utmaning är hotet om att begränsa vinster i välfärden. Enligt andra experter är det främst en förändring av ledning och organisation som krävs för att klara dagens och framtidens utmaningar med personalbrist och större vårdbehov. Kanske är det där de stora vinsterna finns att hämta?

 

 

/Gunilla Ekholtz
Skribent Dental24