Nya nationella riktlinjer för vuxentandvården

Aktuellt

Bättre munhälsa för pengarna med nya riktlinjer

logo_socialstyrelsen

Nu kan tandvården bli effektivare och patienterna kan förvänta sig bättre tandvård oavsett var i landet man bor. Socialstyrelsen publicerar idag för första gången Nationella riktlinjer för vuxentandvården.

Tidigare har det inte funnits något heltäckande kunskapsstöd på området. Det har sannolikt lett till en stor variation i vilka behandlingar som erbjuds vid olika kliniker. Exempelvis använder mer än hälften av tandläkarna andra metoder vid djupare kariesskador än vad Socialstyrelsen rekommenderar.
– Nu kan tandvården samlas kring de nya riktlinjerna. Patienterna kan förvänta sig likvärdig tandvård i hela landet och bättre munhälsa för pengarna, säger enhetschef Lena Weilandt, Socialstyrelsen.

Den totala kostnaden för tandvården utgör 7-8 procent av Sveriges sjukvårdsbudget, eller cirka 20 miljarder kronor.
– Det är viktigt att varje krona används rätt. Särskilt med tanke på att patienterna dessutom betalar mer än hälften av tandvården själva, säger Lena Weilandt.

Egenvård viktigt
Över hundra av Sveriges främsta experter på tandvård har medverkat i framtagandet av riktlinjerna. De ger en heltäckande bild av vilka behandlingar som är bra och vilka tandvården bör undvika. Riktlinjerna ska också ligga till grund för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) beslut om vilka behandlingar som ska omfattas av det statliga tandvårdsstödet.

Gamla råd för att förebygga karies som att borsta tänderna två gånger om dagen med fluortandkräm och inte äta för mycket socker står sig fortfarande. För vuxna ger däremot produkter som fluorsugtabletter och fluortuggummin liten effekt som tillägg till fluortandkräm, och de rekommenderas därför inte av Socialstyrelsen.

Överförskrivning av antibiotika

Tandvården står för 7-8 procent av Sveriges totala antibiotikaförskrivning. För att minska antibiotikaresistensen krävs en mer restriktiv användning.
– Riktlinjerna ger klara besked om när antibiotika bör användas och när man ska undvika det, säger prioriteringsordförande Elisabeth Wärnberg Gerdin, som har lett arbetet med att ta fram rekommendationerna.

Kontakt
Projektledare Nils Oscarson, Socialstyrelsen
Enhetschef Lena Weilandt, Socialstyrelsen
Prioriteringsordförande Elisabeth Wärnberg Gerdin

Länk till: Nationella riktlinjerna för vuxentandvård – preliminär version ››

Se även intervju med Nils Oscarsson på TV4 Play ››

eller lyssna på Sveriges Radio Ekot ››

Artikel i Skånskan 1 nov 2010 Patienter ska hjälpa till att fylla hålen ››

Taggar
Aktuellt