Nya regler för användning av tandblekningsprodukter

Aktuellt

Efter år av diskussioner har ett gemensamt regelverk för användning av tandblekningsprodukter antagits i EU. Enligt de nya reglerna ska tandblekning föregås av undersökning och första behandling hos en tandläkare.

Gunilla Klingberg, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund:
”- Vi är glada över beslutet. Tandblekning med så här starka produkter bör utföras av tandvården. I och med det nya regelverket har det blivit tydligt vad som gäller och reglerna är desamma i hela EU. Detta är bra.  Vi hoppas att de nya reglerna kommer att leda till bättre behandlingar och ökad trygghet för patienterna”.

Ett nytt regelverk för användningen av tandblekande produkter har antagits av EU. Enligt de nya reglerna måste användning av produkter innehållandes mellan 0,1% och 6% väteperoxid föregås av en klinisk undersökning och en första behandlingen utförd hos tandvården. Först därefter får en patient (förutsatt att han/hon är över 18 år) själv utföra behandling på egen hand.

Tandblekningsprodukter med mindre än 0,1% väteperoxid får även fortsättningsvis säljas fritt, medan produkter innehållandes mer än 6% väteperoxid fortsätter att vara förbjudet. Reglerna träder i kraft inom ett år (medlemsstaterna måste först införliva dem i sin nationella lagstiftning).

Sveriges Tandläkarförbund har länge arbetet för striktare och gemensamma regler för användande av tandblekningsprodukter. Tandläkarförbundet ser därför beslutet som en stor framgång som förhoppningsvis kommer att leda till ökad patientsäkerhet såväl som bättre behandlingar.

Också tandläkarorganisationernas europeiska samarbetsorgan, Council of European Dentists (CED) uppmuntrar beslutet.

Hela beslutet från Europeiska Rådet hittar du här: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st12/st12123.en11.pdf

Källa: Sveriges Tandläkarförbund

Taggar
Aktuellt