Nya webbsidor från Försäkringskassan förenklar för tandvården

Digital Kommunikation

Försäkringskassan lanserar nya webbsidor för alla som arbetar med tandvård. Sidorna gör det enklare att förstå hur det statliga tandvårdsstödet fungerar och ger stöd och information.

De nya tandvårdssidorna ska underlätta för dem som arbetar med tandvård att se till att patienten får det stöd och den ersättning som man har rätt till. Sidorna beskriver därför vad tandvårdsstödet omfattar, vilket ansvar tandvården har och vilket kunskapsstöd som finns. De innehåller också information om hur den som är ny tandläkare kan ansluta sig till det statliga tandvårdsstödet och hur man begär ersättning från Försäkringskassan.

Konkret information om hur statliga tandvårdsstödet fungerar
Försäkringskassan betalar årligen ut nästan sex miljarder kronor i tandvårdsstöd till tandvården för att patienternas pris för behandlingen ska kunna sänkas.

– Det är väldigt viktigt att tandvården vet vilka regler som gäller för tandvårdsstödet och hur administrationen gentemot Försäkringskassan fungerar. Våra nya sidor gör det enkelt för tandvården att hitta information om detta, säger Agneta Fray, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

De nya tandvårdssidorna är också till för journalsystemleverantörer som ser till att tandvården kan sköta sin administration gentemot Försäkringskassan samt för de som arbetar med frågor som rör organisation, ledning och styrning av tandvården.

Del i pågående digital utveckling
Försäkringskassan arbetar kontinuerligt för att underlätta för såväl privatpersoner som professionella målgrupper att utföra sina ärenden och hitta den information de söker på myndighetens webbplats. Myndigheten satsar därför stort på digital utveckling genom att skapa nya e-tjänster och användbara webbsidor.

Det senaste året har bland annat arbetsgivare samt hälso- och sjukvården fått nya webbsidor. Nu är det alltså tandvårdens tur.

 

Källa: Försäkringskassan