Nyheter och kunskap via nätet ökar

Aktuellt

På årets Riksstämma och Swedental blev det åter bekräftat att allt fler läser nyhetsbrev och använder webben för att hålla sig uppdaterade om nyheter och kunskap inom sitt fackområde. Inom svensk tandvård är Dental24 den ledande och mest populära platsen på nätet. Det anser professionen inom svensk tandvård.

Många söker också information via ett specifikt sökord/ämne på Google. Andra vanliga källor är Fass, PubMed eller eget Intranät.

Resultaten är hämtade från en enkät som Dental24 låtit göra bland 700 personer i samband med Riksstämman och Swedental.

De tillfrågade fick också svara på frågan: ”Om de ville bli bättre på att använda datorn inom sitt arbetsområde?”.

Ungefär två tredjedelar svarade ”-Ja” eller ”- Självklart, man kan ju alltid bli bättre”.

Flertalet i den resterande tredjedelen som svarade ”-Nej” på den frågan använder inte heller datorn för att hålla sig uppdaterade om nyheter och kunskap via webben. Kanske logiskt men samtidigt lite oroväckande med tanke på hur vi alla blir allt mer beroende av informationsteknologin (IT) i vardagen.

Källa: Dental24

Taggar
Aktuellt