Nytt emalj- och effektmaterial

PRODUKTNYHET

De nya IPS e.max Ceram Selection-materialen är speciella emalj- och effektpulver med briljanta färger och enastående ljusoptiska egenskaper.
De används tillsammans med IPS e.max Ceram-materialen. Med dessa pulver skapas individuella karaktäristika snabbt och enkelt och restaurationerna blir högestetiska och naturliga.

De nya emalj- och effektmaterialen finns tillgängliga i 12 färger, som är indelade i tre grupper. De sex “Special Enamel”-materialen har en emaljliknande translucens. De används för att justera färgmättnaden och chroma på restaurationen. De tre “Light Reflector” Effect-materialen reflekterar ljus, och de tre “Light Absorber”-materialen absorberar ljus, precis som namnen antyder.

Special Enamel: emalj-lik translucens
“Special Enamel“ finns tillgängliga i flera olika färger och uppvisar en emalj-lik translucens. Följande färger finns att tillgå: aqua, citrine, honey, apricot, quartz och diamond. Citrine, honey, apricot och quartz används för att justera färgmättnad och chroma på restaurationen och för att förstärka emaljområdet. Aqua är ett intensivt färgat emaljpulver, som accentuerar det blåaktiga translucenta området på incisala kanten.  Diamond är det ideala materialet för det anteriora området.

Light Reflector: ljusreflekterande
“Light Reflector” är ljusreflekterande material. De finns i följande färger: silk, salmon och cream. Silk ökar ljusheten i det incisala området. Salmon och cream passar till att imitera färgen på de reflekterande områdena i den cervikala och incisala tredjedelen.

Light Absorber: ljusabsorberande
“Light Absorber” är ljusabsorberande Effect-material. De finns tillgängliga i följande färger: fog, lavender och taupe. Fog minskar ljusheten på det incisala området. Lavender och taupe används för att skapa ljusabsorberande områden i den incisala och cervikala tredjedelen, samt på approximala kanter.

Expertsamarbete under utvecklingen
De välrenommerade tandteknikerna Oliver Brix (Tyskland), August Bruguera (Spanien) och Gérald Ubassy (Frankrike) har haft nyckelroller i utvecklingen av IPS e.max Ceram Selection. De speciellt infärgade keram-materialen och deras användning är resultatet av många års framgångsrikt arbete med IPS e.max Ceram.

 

Källa: Pressmeddelande Ivoclar Vivadent

Taggar
PRODUKTNYHET