Ökat intresse för Odontologisk Riksstämma och Swedental

Mässnytt / Riksstämman

Antalet besökare ökade med 11% på årets Odontologisk Riksstämma & Swedental den 16-18 november jämfört med 2014 när evenemanget senast hölls i Stockholm. Antalet delegater på Riksstämman ökade med hela 28% jämfört med 2014. 

En nyhet för i år var att arrangemanget ägde rum onsdag till fredag, jämfört med som tidigare torsdag till lördag. Stockholmsmässans projektchef för Swedental, Magnus Eriksson, förklarar varför:

Detta var en test vi gjorde eftersom vi de senaste åren sett en trend där antalet besökare på Swedental på lördagen minskat. Det är inget unikt för dentalbranschen, utan något vi ser i många branscher, människor är idag allt mindre benägna att ägna sin fritid åt yrkesrelaterad verksamhet. Genom att förflytta arrangemanget till enbart vardagar gav vi helt enkelt fler möjligheten att besöka såväl Riksstämman som Swedental.

Besökare per dag på Swedental 2014:

Onsdag: 2 474 personer
Torsdag: 4 420 personer
Fredag: 5 310 personer

Antalet delegater på Odontologisk Riksstämma var 2 757, en ökning med 28 %.

Testet ska nu utvärderas tillsammans med Föreningen Svensk Dentalhandel och Svenska Tandläkare-Sällskapet, innan det definitivt bestäms hur nästa års upplägg blir.

Ordförande i Föreningen Svensk Dentalhandel (FSD) Thomas Andersson kommenterar årets arrangemang: – Jag är relativt nöjd men vill understryka att den stora utmaningen fortsatt är att få unga att komma till Odontologisk Riksstämma och Swedental.

Samarbetet mellan Tandläkarsällskapet, respektive mässarrangör (Sth/Gbg) och FSD har blivit bättre med åren och vi kan erbjuda ett mer varierat program med bl a kända och uppskattade externa talare (i år Agnes Wold, Alexander Bard och Henrik Schyffert), vilket har bidragit till det ökade intresset för både Odontologisk Riksstämma och Swedental.

Han berättade också att han gärna hade sett ett ökat engagemang från tandteknikerna (Sveriges Tandteknikerförbund).

En av nycklarna till det ökade antalet besökare i Stockholm liksom i Göteborg tycks vara att man med gemensamma krafter lyckas få dit många anställda från landstingen samt Distriktstandvården i Stockholm. Att föreläsningarna på Odontologisk Riksstämma kopplats till Tandläkarförbundets poängsättning av fortbildning för tandläkare kan också ha bidragit till det ökade intresset.

Preliminära datum för nästa års arrangemang är 15-17 november i Stockholm.

 

Odontologisk Riksstämma och Swedental i Stockholm är Nordens viktigaste mötesplats för dentalbranschen och tillsammans ger de en aktuell och komplett bild av forskning, produktnyheter, utveckling och framtid.

 

Källa: Stockholmsmässan + Dental24