”Olyckligt att Karlstads universitet avvecklar tandhygienistutbildningen”

Aktuellt

AKTUELLT: Professor emerita Birgitta Söder vid institutionen för odontologi på KI, kommenterar beslutet att lägga ner tandhygienistutbildningen i Karlstad.

Det var i slutet av september som rektorn vid Karlstads universitet beslutade sig för att lägga ned utbildningarna till receptarier, tandhygienister och biomedicinska analytiker. Ett beslut som fått många inom regionen att reagera kraftigt. Nu reagerar även professor Birgitta Söder, som tidigare var lärare vid tandhygienistutbildningen:

Hälsobringande budskap viktigt för människors hälsa

”Jag är själv tandhygienist och blir bestört över beslutet. Färre tandhygienister i samhället innebär att färre människor får tillgång till det förebyggande hälsoarbetet. Det är oerhört viktigt att sprida hälsobringande budskap till alla patienter samt i förskolor, skolor, sjukvård och äldrevård om vi ska kunna förbättra och upprätthålla människors hälsa”, säger Birgitta Söder.

birgittasoder

Prof. Birgitta Söder, KI

Klara samband mellan munhygien och hjärtkärlsjukdomar, cancer och diabetes

”Min egen och andras forskning pekar på att det finns klara samband mellan munhygien och de stora folksjukdomarna som hjärtkärlsjukdomar, cancer och diabetes. Förebyggande hälsovård ger helt enkelt en vinst till välfärden”, säger hon.

”Jag var under många år lärare vid tandhygienistutbildningen i Karlstad och befarar nu att nedläggningen kan komma att drabba regionen som får svårt att rekrytera personal.

Utbildningen i Karlstad är dessutom en distansutbildning som erbjuder elever som inte har möjlighet att flytta att få en utbildning. Tandhygienistutbildningen attraherar också många invandrarelever och på det här sättet stryper man ingången till ett bra yrke för denna grupp”, fortsätter hon.

”Det är mycket olyckligt att man tänker avveckla utbildningen i Karlstad. Det är just denna typ av beteendemedicinska kunskap som behövs i samhället för att få människor att ta hand om sin hälsa”, avslutar Birgitta Söder.

 

Källa: Prof. Birgitta Söder på Odontologisk Riksstämma

 

 

 

 

Taggar
Aktuellt