Oral Care förlorar förlängt avtal med uppsökande munhälsobedömning

Företagsnytt

2011 tecknade hälso- och sjukvårdsnämnden ett treårigt avtal med Folktandvården Västerbotten och företaget Oral Care för att genomföra årliga munhälsobedömningar med råd till egenvård.

 

Oral Care fick i det tidigare avtalet ansvaret för verksamheten i Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln, Umeå, Robertsfors och Skellefteå kommun, medan Folktandvården ansvar för verksamheten i övriga kommuner.

 

I de kommuner som Oral Care ansvarar för är dock täckningsgraden fortsatt dålig och för att utveckla tjänsten och säkerställa att fler får tillgång till den uppsökande verksamheten, beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att inte förlänga avtalet med Oral Care.

 

Nämnden beslutade också att den uppsökande munhälsobedömningen från och med 2014 ska utföras av Folktandvården Västerbotten.

 

Källa: Västerbottens läns landsting

 

Taggar
Företagsnytt