”Oral medicin i teori och praktik”

Boknytt

Många av de slemhinneförändringar man som allmänpraktiker finner på sina patienter kan omhändertas i allmäntandvård, under förutsättning att handläggningen i den diagnostiska processen är korrekt och rationell. Det är också viktigt att veta när en patient direkt bör remitteras. Den nya boken Oral medicin i teori och praktik ger ökad förståelse och kunskap vid handläggning av patienter med oralmedicinska problem.

Oral medicin i teori och praktik består av två delar, båda med fokus på vanligt förekommande tillstånd. I den första delen presenteras ett antal autentiska fall där författarna redovisar hur de utrett för att komma fram till diagnosen, vilka differentialdiagnostiska överväganden som beaktats och vilka behandlingsresultat som uppnåtts. Den andra delen innehåller fakta om oralmedicinska diagnoser. Boken ingår i serien Modern odontologi.

Boken riktar sig främst till studenter under grundutbildning och allmäntandläkare, men även till tandläkare under ST-utbildning, tandhygienister och tandsköterskor.

Om författarna   
Författarna, båda certifierade i oral medicin, har lång erfarenhet av att handlägga patienter med oralmedicinska frågeställningar. De är knutna till undervisningen i oral medicin vid Odontologiska fakulteten i Malmö och Odontologiska institutionen i Göteborg.

Ulf Mattsson är docent, övertandläkare och adjungerad lektor vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola och arbetar vid Kliniken för käkkirurgi och sjukhustandvård, Centralsjukhuset i Karlstad.

Kerstin Bäckman är övertandläkare och arbetar vid specialkliniken för sjukhustandvård/oral medicin, Folktandvården Västra Götaland samt medverkar vid postgraduate-utbildning, Odontologiska kliniken i Göteborg.

Om boken:
Titel: Oral medicin i teori och praktik
Författare: Ulf Mattsson, Kerstin Bäckman
ISBN: 978-91-8809-986-0
Utgivning: 22 november 2016
Omfång: 152 sidor
Ca pris: 410 kronor exklusive moms

Boken ingår i serien Modern odontologi och finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Taggar
Boknytt