Orasolv delårsrapport 2010

Företagsnytt

Första halvåret i sammandrag
• Nettoomsättningen uppgick till 22,7 (14,9 ) mkr
• Rörelseresultatet uppgick till -0,2 (-1,6) mkr
• Resultatet efter skatt uppgick till -0,8 (-1,6) mkr
• Likvida medel var 3,5 (6,6) mkr
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,8 (0) mkr
• Orasolv Clinics AB tillträder Tandverket i Göteborg i september 2010
• Positiv resultatutveckling på samtliga tandvårdsmottagningar
• Preventum Partners resultatmarginal 30 %
• Ny organisation för effektivare marknadskommunikation
• 3-3,5 miljoner kronor i kostnadsbesparingar på årsbasis
• Framgångsrika laboratorietester på ny kariesindikator

För hela rapporten se: ›› Orasolv delårsrapport 2010

Taggar
Företagsnytt