Orasolv förvärvar patientstock

Företagsnytt

Orasolv har av Praktikertjänst AB förvärvat patientregister inklusive journalhandlingar samt rätten att kalla cirka 1 700 patienter. Patienterna har tidigare tillhört Praktikertjänsts mottagning på Kungsportsplatsen i Göteborg. Mottagningen är numera nedlagd och patienterna kommer att få sin fortsatta tandvård på Orasolv Clinics mottagning, Tandverket, i Göteborg.

”Förvärvet ger ett betydande tillskott till vår verksamhet på Tandverket iGöteborg. Förvärv av patientstockar är en viktig del i vår strategi förutveckling av våra mottagningar”, säger Jan Svensson Freij, VD Orasolv AB.

Taggar
Företagsnytt