Orasolv Products AB ansluts till AktieTorget

Företagsnytt

AktieTorget har godkänt OraSolv Products AB (u ä till Rubicon Life Science AB) för upptagande till handel. Första handelsdag blir den 4 maj 2012.

OraSolv Products utvecklar och säljer biokemiska produkter och metoder för behandling av de vanligast förekommande sjukdomarna i världen, nämligen karies och tandlossning.

Målsättningen är att bli världsledande inom biokemiska och miljövänliga metoder för behandling av sjukdomar med vävnadsbevarande tekniker. Bolaget är världsledande inom selektiva preparat som enbart angriper skadad vävnad och lämnar frisk vävnad intakt. Bolaget ligger i framkant av den vävnadsbevarande utvecklingen inom vården och vågar vara innovativt. Bolaget bidrar aktivt i kampen mot antibiotikaresistens.

VD i Bolaget är Fredrik Florberger och styrelseordförande är Joachim Cederblad.

Källa: Aktietorget

Taggar
Företagsnytt